نوشته‌ها

,

دانش میراثی گرانبها و آداب، زیورهای همیشه تازه و اندیشه، آیینه ای شفاف است.

امام علی (ع)؛ دانش میراثی گرانبها و آداب، زیورهای همیشه تازه و اندیشه، آیینه ای شفاف است. ⚜ نهج البلاغه : حکمت ۵ روابط عمومی گروه شرکت های پدیده…