عرضه محصولات متنوع صنایع دستی هنرمندان ایرانی

صنایع دستی، حاصل روح ملت‌ها و دستاورد هنرهای آموخته از نسلی به نسل دیگر است. عرضه محصولات متنوع صنایع دستی هنرمندان ایرانی در مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده…

همه با هم مراقب سلامتیمان هستیم

مرکز بزرگ گردشگری و خرید پدیده با رعایت پروتکل های بهداشتی، میزبان گردشگران عزیز می باشد.