اطلاعیه شماره ۱۱۱سهام

توقف سفارش گیری سامانه سناپ برای روز جاری۱۴۰۰/۶/۱۵

اطلاعیه شماره ۱۱۰ سهام

بازگشایی سامانه الکترونیکی بازار توافقی ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

اطلاعیه شماره۱۰۴سهام

معاملات وکالتی، مورد تایید موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز نمی باشد.
,

اطلاعیه برگزاری مجامع عادی سالیانه شرکت های توسعه بین المللی صنعت گردشگری و ابنیه پدیده شاندیز

به اطلاع سهامدارای عزیز می رساند؛ به استناد نامه ی اظهارنظر شبکه ی بهداشت درمان شهرستان طرقبه شاندیز، در خصوص برگزاری مجامع عادی سالیانه شرکت های توسعه بین المللی صنعت گردشگری و ابنیه پدیده شاندیز، ضوابط ذیل جهت برگزاری این رویداد اعلام شده است: …