,

اطلاعیه شماره (٣٤)

 سهامداران محترم شرکت پدیده شاندیز ؛ سامانه سناپ مشابه بازار سرمایه ایران فعال خواهد بود.  *دامنه نوسان روزانه پنج درصد است و حجم مبنا پانصد هزار سهم می باشد.  *مشکلات فنی سامانه سناپ در حال بررسی دقیق و رفع است.  *لطفا نظرات و پیشنهادات خود د…