مطالب توسط padidenews

لغو برگزاری مجمع نوبت دوم شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده

بدینوسیله به اطلاع‌سهامداران محترم می رساند؛ پیرو آگهی منتشره مبنی بر برگزاری مجمع نوبت دوم شرکت در مورخ ٩٨/١٢/١٠ متاسفانه با توجه به شرایط بهداشتی حاکم بر کشور،مقامات بهداشتی و مسئولین ذیربط با هدف پیشگیری از ابتلا کرونا ویروس ،برگزار نکردن مجمع در تاریخ مزبور را به شرکت ابلاغ نمودند.