مطالب توسط امین ابراهیمی

, , , ,

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به دور دوم موکول شد

به استحضار سهامداران محترم می رساند؛ با توجه به ماده ۸۷ قانون تجارت، حد نصاب تشکیل جلسات در مجمع عمومی عادی در دعوت اول با حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی است که حق رای دارند؛ بنابراین مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به رسمیت نرسیده […]

سامانه دیدار جهت حضور موثر و مشارکت در مجمع توسعه به صورت آنلاین

پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به صورت مجازی تقاضا دارد، بنا به شرایط کنونی شیوع ویروس اومیکرون و اجرای دستور العمل صادره از سوی مرکز بهداشت شهرستان، از مراجعه حضوری خودداری فرموده و نسبت به حضور موثر و مشارکت در مجمع توسعه به صورت […]

, , ,

نامه اظهار نظر شبکه بهداشت و درمان شهرستان طرقبه شاندیز

به استناد نامه اظهار نظر شبکه بهداشت و درمان شهرستان طرقبه شاندیز، درخصوص برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز، ضوابط ذیل جهت برگزاری این رویداد اعلام شده است. ۱) تعداد شرکت کنندگان ۱۵ نفر و مدت زمان برگزاری ۹۰ دقیقه باشد. ۲) کلیه شرکت کنندگان در […]

, , ,

حاکمیت شرکتی بزودی در پدیده اعمال می شود

 مدیرعامل شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز: حاکمیت شرکتی بزودی در پدیده اعمال می شود مدیرعامل شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز گفت: با توجه به پیشرفت کار کمیته مربوط به استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شرکت توسعه، بزودی این مهم به عنوان یکی از الزامات بورس محقق می شود به […]

, , ,

حاکمیت شرکتی بزودی در پدیده اعمال می شود

مدیرعامل شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز: حاکمیت شرکتی بزودی در پدیده اعمال می شود مدیرعامل شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز گفت: با توجه به پیشرفت کار کمیته مربوط به استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شرکت توسعه، بزودی این مهم به عنوان یکی از الزامات بورس محقق می شود به […]