مراسم امضای قرارداد مشارکت مدنی ابرپروژه شهر افسانه ای پدیده کیش

کلیپ تصویری مراسم امضای قرارداد مشارکت مدنی ابرپروژه شهر افسانه ای پدیده کیش

۲۹ اردیبهشت ماه۱۴۰۲

پدیده_شاندیز
مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده

روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post