مدیرعامل پدیده: بزرگترین قرارداد مشارکت مدنی بخش خصوصی کشور برای پروژه پدیده کیش منعقد شد

مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده شاندیز گفت: نزدیک به یک سال است که بحث انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در تامین مالی، طراحی، ساخت، تکمیل و بهره برداری پروژه شهر افسانه ای کیش پیگیری می شود و خوشحالیم که این قرارداد به سرانجام رسید.
به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده، سعید ورودی افزود: سهامداران محترم پدیده نیز در این مدت سختیهای زیادی کشیدند ولی این روند طولانی بخاطر رعایت ملاحظات مختلفی بود که نتیجه اش غبطه و نفع سهامداران است.
وی ارزش این قرارداد را ۴۸ هزار میلیارد تومان خواند و گفت: این قرارداد بزرگترین قرارداد مشارکت مدنی در کشور است که دو طرف آن بخش خصوصی هستند. نمونه این قرارداد که یک طرفش دولت باشد را شاید در بخش نفت و پتروشیمی داشته ایم اما نمونه آن در بخش خصوصی با این حجم وجود نداشته است.
وی اولویت هیات مدیره پدیده را در تکمیل پروزه ها در سال گذشته کیش اعلام کرد و گفت: امسال بعد از اتمام کار قرارداد پروزه کیش، تمرکزمان را بر روی پروژه شاندیز خواهیم داشت.
ورودی با برشمردن برخی اقدامات انجام شده همچون اخذ مجوزهای مختلف، بازسازی کارگاه عملیاتی کیش، توانسنجی از طرف مشارکت با اجرای بازسازی رستوران پدیده در تهران، انعقاد سه مرحله تفاهمنامه همکاری پروژه گفت: در این مدت در پروژه کیش اقدامات بسیار موثری انجام شد بطور متوسط بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر روزانه در پروژه مشغول فعالیت هستند که این تعداد تا ۱۵۰۰ نفر هم در بازه ای از زمانها رسیده است.
وی مجموع اقدامات انجام شده را باعث رشد قیمت سهم و نقدشوندگی سهام گشان و ابنیه خواند و گفت: با این فعالیتها اعتماد عمومی به برند پدیده ارتقا یافت و همین امر باعث شد تا بتوانیم با تامین نقدینگی بخش از بدهیهای گذشته به اداراتی همچون مالیات و تامین اجتماعی پرداخت شود.
وی اظهار امیدواری کرد با پیگیری دوستان شرکت افسانه سازان کارگاه پروژه کیش بدون لحظه ای تاخیر با برنامه زمانبندی پیش بینی شده کار را پیش ببرد.

امتیاز دهید post