کار شبانه روزی در شهر افسانه ای پدیده کیش

سرعتی بی وقفه با دقتی کم نظیر در همه ی ایام سال، نشانه ای از عزم راسخ برای ساختن است

تعطیلات نوروزی ۱۴۰۲، کارگران در شهر افسانه ای پدیده کیش به صورت شبانه روزی مشغول به کار هستند.

روابط عمومی و فرهنگی گروه شرکت های پدیده

 

امتیاز دهید post