گزارش تصویری استقبال پدیده از مسافران نوروزی در بهار ۱۴۰۲

گشت گرداگرد مهر تابناک ، ایران زمین
روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین

گزارش تصویری استقبال پدیده از مسافران نوروزی در بهار ۱۴۰۲

فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد

✔️روابط عمومی و فرهنگی گروه شرکت های پدیده

 

امتیاز دهید post