, ,

به رسمیت نرسیدن مجمع عمومی عادی

padide shandiz

به اطلاع سهامداران ارجمند می‌رساند؛

بنا بر ماده ۸۷ قانون تجارت،
در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است، اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور‌ حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود.

بنابراین با حضور٪ ۲۴/۰۱درصد از سهامداران به صورت حضوری و غیر حضوری این مجمع به رسمیت نرسید و به دور دوم موکول شد.

روابط عمومی گروه شرکت‌های پدیده

 

padide shandiz

2.8/5 - (18 امتیاز)