گزارش معاملات روزانه سهام دوشنبه ۱۹ / ۱۰ / ۱۴۰۱

PADIDE SHANDIZ

 

گزارش معاملات روزانه سهام دوشنبه ۱۹ / ۱۰ / ۱۴۰۱

سهام گشان ( فرابورس )
سهام ابنیه ( سناپ )

سهام ابنیه ( توافقی )

 

روابط عمومی گروه شرکت‌های پدیده

 

امتیاز دهید post