,

ارزش ذاتی هر سهم، ارزش واقعی هر شرکت است

در یک تعریف ساده، “سهم” بیانگر میزان مالکیت فرد از یک دارایی است.

فرض کنید ارزش سرمایه‌های یک شرکت را به هزار بخش مساوی تقسیم کنیم. در این‌صورت هر بخش از این شرکت به یک سهم تبدیل خواهد شد. به هر کدام از این بخش‌های مساوی سهم و به مجموعه‌ای از آن سهام می‌گوییم.

جالب است بدانید بیشترین حجم معاملات در بورس و اوراق بهادار، به معاملات “سهام” اختصاص دارد.

این نکته را هم باید یادآور شد که اوراق بهادار (Securities) هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل‌و‌انتقال برای مالک آن باشد.

انواع سهم از نظر ماهیت آورنده را به سهام نقدی و سهام غیر نقدی می‌توان تقسیم کرد و انواع سهام از نظر حقوق دارنده سهام، به سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم خواهد شد.

ارزش ذاتی سهم ارزش واقعی شرکت است که بر اساس خالص ارزش روز دارایی های شرکت و سودها و جریان‌های نقدی که احتمال می‌رود در آینده بدست بیاورد محاسبه خواهد شد.

یک سهم خوب را می‌توان از طریق تحلیل بنیادی آن سهم انتخاب کرده و از طریق تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال در زمان مناسب اقدام به خرید آن سهم نمود و این نکته هم حائز اهمیت است که، با خرید هر برگه سهم از یک شرکت، سهامدار در فعالیت‌ها، سود و زیان شرکت سهیم می‌شود.

و در آخر، خریداران سهام با قبول ریسک بیشتر، انتظار دارند بازده و سود بیشتری در مقایسه با دیگر حوزه‌های سرمایه‌گذاری به دست آورند.

نویسنده: کمال حسینی

3.7/5 - (8 امتیاز)