,

فرا رسیدن روز ملی مشهد

PADIDE SHANDIZ

 

فرارسیدن روز ملی مشهد روز حماسه‌ساز مردم غیور مشهد در برابر ظلم و بیداد گرامی باد.

روابط‌عمومی گروه شرکت‌های پدیده

امتیاز دهید post