,

المان‌های فاخر و تفریحات خانوادگی پدیده شاندیز

 

المان‌های فاخر و تفریحات خانوادگی در خیابان سنگفرش پدیده شاندیز، یک رویداد دائمی است.

سنگفرش شهر رویایی پدیده شاندیز با طول ۱۲۰۰ متر و با حدود ۵۲ واحد غذایی قابلیت پذیرایی در فضای باز و حضور المان‌های فاخر معماری و گرافیکی، همه روزه پذیرای گردشگران و مراجعین می باشد.

 

امتیاز دهید post