, , , ,

در نشست هیات مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز مصوب شد؛ حضور آقای محسن پهلوان مقدم در جلسات هیات مدیره پدیده شاندیز

Mohsen Pahlavan

در نشست هیات مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز مصوب شد؛

حضور آقای محسن پهلوان‌مقدم در جلسات هیات مدیره پدیده شاندیز

محسن پهلوان در جلسات هیات مدیره شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به عنوان عضو مدعو حضور می‌یابد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکت های پدیده در نشست اعضای هیات مدیره شرکت پدیده ضمن بررسی مسائل و چشم انداز گروه شرکت پدیده مصوب شد،

به منظور بهره‌مندی از ظرفیت، تجارب و توانمندی جناب آقای محسن پهلوان، ایشان به عنوان عضو مدعو در جلسات هیات مدیره شرکت پدیده حضور یابد.

بر اساس این گزارش، این مهم با هماهنگی و تایید مقام محترم قضایی و به منظور بهره وری بیشتر از ظرفیت محسن پهلوان به عنوان بنیانگذار این پروژه ملی و همچنین حرکت با شتاب بیشتر در مسیر احقاق حقوق سهامداران صورت می پذیرد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.

4.7/5 - (137 امتیاز)