, , ,

برف بارید و خدا پاکی خود را به زمین هدیه کرد

❄️برف بارید و خدا پاکی خود را به زمین هدیه کرد.

بارش اولین برف پاییزی در مرکز بزرگ گردشگری و خرید پدیده شاندیز

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

4/5 - (4 امتیاز)