, , , ,

تخصیص سهام برای ۲۵۱ سهامدارگشان

سهام بیش از ۲۵۰ سهامدار حقیقی گشان تخصیص یافت.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده، حمید روح بخش، مدیرعامل موسسه پشتیبانی سهام خبر داد: در راستای تخصیص سهام برای بیش از۱۱،۹۰۰ سهامدار باقی مانده گشان که در فرآیند تکمیل مدارک می باشند، طی مکاتبات اخیر با شرکت سپرده گذاری مرکزی مشخص گردید برابر ۲۵۱ سهامدار حقیقی ایرانی و خارجی فرآیند سجامی شدن را بطور کامل انجام داده اند و امکان تخصیص سهام فراهم است.

وی با بیان اینکه برای ۲۴۸ سهامدار ایرانی با مالکیت ۱،۴۳۱،۵۳۵ سهم، تخصیص سهام انجام شد، افزود: لذا سهامداران محترمی که تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ فرآیند سجامی شدن را بطورکامل انجام داده اند ، از روز جاری برای مشاهده دارایی شان به سامانه شرکت سپرده گذاری مرکزی به آدرس اینترنتی ddn.csdiran.com مراجعه کنند.

مدیر عامل موسسه پشتیبانی سهام پدیده در خصوص سهامداران اتباع گفت: برای ۳ سهامدار اتباع با مالکیت ۴۸،۲۵۸ سهم پس از طی فرآیند تعریف شده ، تخصیص سهام انجام شد و برای مشاهده دارایی به سایت اعلامی مراجعه کنند.
گفتنی است: با توجه به اطلاعات دریافتی از سپرده گذاری مرکزی از سهامداران باقی مانده ،برابر ۹،۲۸۹ شخص هیچ گونه اقدامی برای سجام انجام نداده اند و ۲،۳۷۴ شخص فرآیند سجام را ناقص طی کرده اند و لازم است برای تکمیل آن اقدام کنند.

این مقام مسئول یادآور شد: توصیه اکید می شود که سهامداران محترم باقی مانده که شامل ۱۱،۶۶۳ سهامدار ایرانی و ۴۲۸ سهامدار خارجی می باشند، اقدام به سجامی شدن را آغاز کنند و مراحل آن را به طور کامل انجام دهند تا امکان تخصیص سهام فراهم شود .

وی ادامه داد: سهامداران محترمی که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ فرآیند سجامی شدن را با احراز هویت و بطورکامل انجام داده اند به سایت اینترنتی اعلام شده مراجعه و پرینت سهام گشان یا فایل مربوطه را دریافت و به کارگزار خود تحویل دهند تا نسبت به تغییرکارگزار ناظر اقدام شود. در این صورت اطلاعات سهام گشان در قسمت پرتفوی سهامدار نزد شرکت کارگزاری ثبت و قابل مشاهده خواهد بود.
✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post