, , ,

لنگر پدیده کیش

⛓🏝لنگر پدیده کیش

🔰این لنگر با وزن بیش از ۱۰۰ تن در جزیره کیش، در کنار رستوران بزرگ پدیده قرار دارد.

#مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده

✔️روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده

امتیاز دهید post