,

گزارش معاملات روزانه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۶

⚜️گزارش معاملات روزانه

🖊شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۶

🔹سهام گشان
🔹سهام ابنیه

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post