,

گزارش معاملات روزانه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

⚜️گزارش معاملات روزانه

🖊شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

🔹سهام گشان
🔹سهام ابنیه

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post