,

️گزارش معاملات روزانه یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

⚜️گزارش معاملات روزانه

🖊یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

🔹سهام گشان
🔹سهام ابنیه

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post