, , , ,

افشای اطلاعات تکمیلی در خصوص پروژه سرمایه گذاری در کیش

افشای اطلاعات تکمیلی در خصوص پروژه سرمایه گذاری در کیش

🔰توضیحات تکمیلی پیرامون افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب مربوط به پروژه سرمایه گذاری و مشارکت کیش که دیروز در سایت کدال بارگذاری شد.

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post