گزارش معاملات روزانه دوشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

⚜️گزارش معاملات روزانه

🖊دوشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
🔹سهام گشان
🔹سهام ابنیه

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post