, , , ,

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به دور دوم موکول شد

به استحضار سهامداران محترم می رساند؛ با توجه به ماده ۸۷ قانون تجارت، حد نصاب تشکیل جلسات در مجمع عمومی عادی در دعوت اول با حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی است که حق رای دارند؛ بنابراین مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به رسمیت نرسیده و به دور دوم موکول شد. لازم به ذکر است، این مجمع با حضور ۳۸۷ نفر معادل ۲۱/۳۳ درصد از سهامداران حقوقی و حقیقی به رسمیت نرسید.

2.8/5 - (80 امتیاز)