, , ,

نامه اظهار نظر شبکه بهداشت و درمان شهرستان طرقبه شاندیز

به استناد نامه اظهار نظر شبکه بهداشت و درمان شهرستان طرقبه شاندیز، درخصوص برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز، ضوابط ذیل جهت برگزاری این رویداد اعلام شده است.

۱) تعداد شرکت کنندگان ۱۵ نفر و مدت زمان برگزاری ۹۰ دقیقه باشد.

۲) کلیه شرکت کنندگان در مراسم بایستی ۳ دوز واکسن را دریافت کرده باشند و کارت واکسن را به برگزار کنندگان مراسم ارائه نمایند .

۳) کلیه شرکت کنندگان باید کارت واکسن یا پی سی آر منفی ۷۲ ساعت گذشته را ارائه نمایند.

۴) برگزارکنندگان مراسم موظف به کنترل وضعیت واکسیناسیون و در قرنطینه بودن عوامل اجرایی و شرکت کنندگان می باشند .

۵) استفاده از ماسک از بدو ورود تا زمان خروج از مراسم جهت شرکت کنندگان الزامی است.

۶) هنگام ورود و خروج شرکت کنندگان به مراسم رعایت پروتکل های بهداشتی و اصول فاصله‌گذاری اجتماعی الزامی است.

۷) ضدعفونی فضای عمومی محل برگزاری مراسم از قبیل ورودی، خروجی، راهروها و محل‌های استقرار شرکت کنندگان در مراسم الزامی است.

۸) رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در خصوص پذیرایی، سرویس های بهداشتی، آبخوری ها و … الزامی است.

۹) مسئولیت رعایت پروتکل های بهداشتی با برگزارکننده مراسم می باشد.
بدیهی است در صورت افزایش ظرفیت مجدداً استعلام گردد.

امتیاز دهید post