مبانی مقدماتی تحلیل تکنیکال(آشنایی با اندیکاتورها)(قسمت اول)

مبانی مقدماتی تحلیل تکنیکال(آشنایی با اندیکاتورها)(قسمت اول)

– برنامه عصر سهامداری
– دوشنبه ۲۰ دی‌ماه
– ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶
– شبکه ایران کالا

امتیاز دهید post