, , ,

عقدقراردادهای همکاری در امر تسهیلگری گردشگری

دکتر فاطمه جهانشاهی، عضو هیات مدیره و مدیر درمان شرکت سلامت پدیده از عقد قراردادها و تفاهم‌نامه‌های همکاری در راستای تسهیلگری گردشگری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکت‌های پدیده دکتر جهانشاهی گفت: در راستای نیل به اهداف عملیاتی، در خصوص ارایه خدمات تسهیلگری به گردشگران سلامت، شرکت سلامت پدیده، نسبت به عقد قرارداد و تفاهم نامه‌های همکاری با ارایه دهندگان خدمات در این بخش، اقداماتی کرده است. وی افزود: عمده این تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها با هتل‌ها،‌ مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، آزمایشگاه‌ها و دفاتر گردشگری است. مدیر درمان شرکت سلامت پدیده با اشاره به عقدتفاهم‌نامه‌های همکاری با دو بیمارستان امام رضا(ع) و رضوی و چندین کلینیک درمانی تصریح کرد: عقد تفاهم‌نامه و قراردادهای ارایه خدمات و توسعه همکاری میان شرکت سلامت پدیده و سایر ارایه دهندگان خدمات گردشگری سلامت می‌تواند امر تسهیلگری گردشگری را برای گیرندگان خدمات فراهم آورد. دکتر جهانشاهی افزود: قراردادها و‌تفاهم‌نامه‌های مذکور، بستر ارایه خدمات به گردشگران داخلی و بین‌المللی را فراهم می‌آورد و پس از تکمیل فرایند در سامانه جامع و یکپارچه ارایه خدمات، قابلیت استفاده عمومی را نیز خواهد داشت.

امتیاز دهید post