, , , ,

نخستین مصاحبه مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده (قسمت اول)

مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده :
پروژه های پدیده بایستی اقتصادی شده و فعال شوند
مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده گفت: پروژه های پدیده با اقتضای شرکت های خصوصی ، اقتصادی وفعال تعریف خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده، مدیر عامل گروه شرکتهای پدیده درنخستین جلسه مشترک با مدیران مجموعه ضمن تقدیر از انتخاب هیات مدیره در خصوص برنامه ی مدیریتی خود گفت: مجموعه های موفق قطعا با کار تیمی به توفیق می رسند و شرکت پدیده نیز از این موضوع مستثنی نخواهد بود. سعید ورودی، موضوع انضباط وشفافیت مالی در مجموعه پدیده را یکی از اولویتهای مهم کاری خود برشمرد وافزود : خدا را شاکریم در چند سال گذشته اتفاقات خوبی صورت پذیرفته است، صورت های مالی شفاف تر شده و تعداد بندهای حسابرسی کاهش چشمگیری داشته اما به غایت انتظار نرسیده است که تلاش بیشتری را طلب می کند و برگزاری مجامع در تاریخ های مقرر و قانونی نیز در برنامه کاری خواهد بود.
مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده به بحث تامین منابع مالی در مجموعه اشاره کرد وافزود: شرکت پدیده ظرفیتهای بسیار خوبی دارد و برای معرفی این ظرفیتها به سرمایه گذار و جذب حداکثری، نیاز به گزارش های دقیق و کاملی است که می بایست در اختیارآنان قرار گیرد.
ورودی ادامه داد: دراین راستا بسته های سرمایه گذاری به خصوص درشرکت های ابنیه وکیش می بایست آماده شود و در این زمینه پیگیری در جهت جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی خواهیم داشت
“پروژه های گروه شرکت های پدیده می بایست اقتصادی شده و فعال گردند”، این نیز گفته آقای ورودی است وی افزود: سعی بر آن است، هزینه ها همانند شرکت های دولتی نباشد وکاملا مدیریت شده باشد. همچنین سرمایه گذاری در شرکت پدیده اقتصادی و خصوصی باید باشد و از سوی دیگر برآورد هزینه ها باید با شرایط شرکت خصوصی در نظر گرفته شود.
مهندس ورودی در ادامه به برنامه زمانبندی پروژه ها تاکید کرد وافزود: برنامه زمانبندی وکنترل پروژه از دیگر موضوعات مهمی است که توجه بیشتر می طلبد وبر این اساس هیات مدیره شرکت وضعیت کنونی و چشم انداز پروژه را ترسیم خواهد کرد. مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده همچنین به موضوع سهامداران به عنوان یکی از دغدغه های اصلی هیات مدیره اشاره کرد واظهار داشت: ارتباط موثر واطلاع رسانی های به موقع و دقیق علاوه بر اینکه خواست و مطالبه سهامداران است، ضرورت است و در این راستا استقرار نظام روابط با ذینفعان از جمله سهامداران، سرمایه گذاران و… با هدف ارتباط نظام مند در دستور کار قرار دارد. وی به حمایت از کسب وکارهای جدید درحوزه کشاورزی وسلامت پدیده اشاره کرد و افزود: شرکت های دانش بنیان وتکنولوژی های نو نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مورد پیگیری جدی قرار خواهد گرفت.
ادامه دارد…