, , , ,

نخستین مصاحبه مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده (قسمت دوم)

مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده:
پدیده به هیچ عنوان خارج از قانون عمل نخواهد کرد

مهندس ورودی در خصوص پروژه های مهم پدیده در مشهد وکیش گفت: درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها در مشهد قابل قبول و در کیش نیز قابل توجه است که حتما نیاز به توجه بیشتری دارد اما عمده مسئله این پروژه ها بحث بهره برداری و فروش آنهاست که این مهم باید در سازمان بهره برداری و فروش مورد توجه قرار گیرد که البته مقدمات آن هم اکنون فراهم شده است و سازمان مزبور در حال شکل گیری است. مهندس ورودی ادامه داد: بدین ترتیب از دارایی در اختیار استفاده بهینه خواهیم کرد.
به گفته ی مهندس ورودی یکی دیگر از موضوعات مهم شرکت پدیده، اهمیت هماهنگی در مدیریت شرکتهاست، شرکت توسعه به عنوان شرکت مادر و بر اساس تصمیمات مجمع سیاستهای کلی گروه را به عهده دارد.
مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده افزود: تنظیم برنامه و داشتن استراتژی برای گروه شرکتهای پدیده نیز از دیگر مسائل مهمی است که در دستور کار شرکت قرار دارد و در این راستا نیز برنامه ۵ساله برای گروه شرکتهای پدیده و نهایتا برای شرکت توسعه در دست تهیه می باشد. بدیهی است این برنامه مبنای تهیه بودجه های سالانه و اعمال نظارت و کنترل بر شرکتها خواهد بود.
ورودی یادآور شد: پدیده به عنوان شرکتی که بحرانی را گذرانده و برای حل مشکلاتش تاکنون همراهی حاکمیت را داشته است، هم اکنون نیز نیازمند همراهی سهامداران و استمرار حمایت مسئولان کشوری و استانی است. وی افزود: هم اکنون خوشبختانه موانع اصلی را در پدیده پشت سر گذارده ایم و به مسیر هموار نزدیک شده ایم و در این شرایط تعاملات با ارگانها و دستگاههای دولتی نیز باید تقویت شود. مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده در پایان با اشاره به اینکه هدف هر مجموعه اقتصادی خلق ثروت برای سهامداران است، خاطر نشان کرد: پدیده به هیچ وجه خارج از قانون عمل نخواهد کرد، در راستا و در چارچوب قانون همه ی امور هدف گذاری و برنامه ریزی خواهد شد.