, , , ,

بازدید اعضای هیات مدیره از واحدهای شوروم

اعضای هیات مدیره گروه شرکت های پدیده از واحدهای نمونه(شوروم) آپارتمان های میان مرتبه، لورایز بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکت های پدیده، واحدهای نمونه آپارتمان های میان مرتبه برای بازدید سهامداران و سرمایه گذاران تکمیل و صبح امروز اعضای هیات مدیره گروه شرکت های پدیده از این واحدها بازدید کردند. گفتنی است: همزمان با مبعث حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) امکان بازدید سهامداران و مالکان از واحد های نمونه لورایز فراهم و اطلاع رسانی مربوطه صورت می پذیرد