, , , ,

تشریح دارایی ها و ظرفیت های سهام پدیده از زبان مدیرعامل گروه شرکت های پدیده (قسمت دوم)

در گفتگو با مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده: تشریح دارایی ها و ظرفیت های سهام پدیده

قسمت دوم

دکتر ملائی یادآور شد: نکته دیگر بحث افزایش سرمایه از محل سود انباشته است. همانگونه که سهامداران محترم مستحضرهستند، شرکت حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان سود انباشته در حساب های خود دارد که در حال حاضر گزارش توجیهی افزایش سرمایه مجدد از محل سود انباشته تهیه و بازرس قانونی در حال بررسی گزارش است.
وی با بیان اینکه به زودی پس از تائید مقام نظارتی بورس، آگهی دعوت به مجمع فوق العاده برای تصویب افزایش سرمایه بعدی از محل سود انباشته منتشر خواهد شد، گفت: بدیهی است که در افزایش سرمایه از محل سود انباشته ، نیازی به واریز وجه از سوی سهامداران نیست. “بحث بعدی ورود شرکت ابنیه به بورس است” این نکته نیز گفته ی مدیر عامل گروه شرکت های پدیده است و تصریح کرد: فرایند ثبت شرکت ابنیه در سازمان بورس در حال طی شدن است و پس از درج نماد و شروع معاملات، خالص ارزش دارائی های گشان در لحظه بر اساس قیمت روز سهم ابنیه در فرابورس تعدیل و آثار مثبت قابل توجه
آن در بازار سرمایه مشهود می گردد.
بنا بر اعلام دکتر ملائی، “شرکت در چند حوزه کسب و کار جدید ورود کرده است که با حمایت مقامات عالی رتبه کشور با سرعت در حال اجرا است، هر کدام از این حوزه ها امکان خلق ثروت پایدار به شرکت می دهد و این در حالی است که برنامه هیات مدیره محترم شرکت نیز ورود زیرمجموعه ها به بورس می باشد”. وی خاطر نشان ساخت: بندهای حسابرسی صورت هالی مالی در گزارش بررسی دوره ۶ ماهه کاهش و تعدیل قابل توجهی داشته است که نشان دهنده رفع بسیاری از مسائل حقوقی شرکت بوده است. همچنین تثبیت مالکیت املاک، تسویه دیون چند صد نفر از طلبکاران شرکت، وصول مطالبات، بروزرسانی مجوزها، توافقات حقوقی، توافقات تجاری و مالی و … از جمله مسائل مثبت جاری شرکت به گفته ی مدیر عامل است.
مدیر عامل گروه شرکتهای پدیده خطاب به سهامداران پدیده اظهار داشت: با تجربه چندین ساله بورسی خدمتتان عرض می کنم که هر یک از موارد فوق به تنهایی پتانسیل ایجاد روند مثبت در سهم را دارد و در برهه ی کنونی انتظار می رود، سهامداران محترم تحت تاثیر فضاسازی های افراد سودجو قرار نگیرند که به زودی پشیمان می شوند. به ویژه چند شناسه کاربری مجهول الهویه در فضای مجازی که دعوت به تجمعات اعتراضی می کنند.
دکتر ملائی تاکید کرد: با علم به اینکه در صورت رخداد تجمع نماد برای مدت نا معلوم بسته می شود، ورود شرکت ابنیه به بورس نیز دچار مشکل شده و خریداران بورسی جدید تا زمان رفع کامل نگرانی ها از خرید سهم خودداری می کنند، برخی فعالین فضای مجازی باز هم دعوت به تجمعات اعتراضی می کنند.
وی با بیان اینکه شرکت علاوه بر جلسات مستمر فنی با فعالین سهامداری، از طریق مجاری رسمی تمامی پیشنهادات، انتقادات و مطالبه گری ها را پذیرا و در برنامه ریزی های خود لحاظ می کند، افزود: لذا جوسازی ها و موج های نگران کننده با هدف تخریب سهم و خرید سهم در قیمتهای پایین تر صورت می گیرد که امیدوارم سهامداران محترم این موضوع را مد نظر قرار دهند. دکتر ملائی خاطر نشان ساخت: بررسی معاملات روزانه سهام گشان در بازار فرابورس نشان می دهد که خریداران حرفه ای که سابقه فعالیت های تحلیلی و معاملات بسیار موفق در بورس داشته اند، طی این روزها در حال خرید سهم هستند که به دلیل موانع قانونی از بیان نام و مشخصات آنها معذورم.