وبینار تجارت الکترونیک، فرصت ها و راهکارهای کارآفرینی و اشتغال

همزمان با هفته جهانی کارآفرینی، وبینار تجارت الکترونیک، فرصت ها و راهکارهای کارآفرینی و اشتغال برگزار می شود.

۲۷ آبان ۱۳۹۹ساعت ۱۲ ظهر