,

ترنسفورمرها در خیابان سنگفرش

مرکز خرید پدیده شاندیز مملو از المان های کلاسیک، انتزاعی، کودکانه و دو ترنسفورمر معروف است که در کنار هر کدام از آن ها می توانید به شکلی خاص و متفاوت عکس بگیرید و خاطره های خوشتان را ثبت کنید

امتیاز دهید post