پیام تسلیت مهندس علی کریمی، رییس هیات مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز