, , , , ,

تشریح گزارش عملکرد مدیریت املاک گروه شرکت های پدیده شاندیز

قسمت اول
معاون امور حقوقی و املاک شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز در مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز، عملکرد مدیریت املاک گروه شرکت های پدیده شاندیز را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکت های پدیده، مهندس محسنی گفت: در راستای ایجاد وحدت رویه در فرآیند مدیریت املاک، کارگروه املاک و اراضی تشکیل و وضعیت کلیه قطعاتی که در مالکیت گروه شرکت های پدیده می باشد بررسی های لازم را انجام ودستور کارمشخص برای ادامه فرآیند ارائه نموده ایم.
وی افزود: بررسی و پیگیری تعیین تکلیف زمین دو و نیم هکتاری کارکنان فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار که در داخل پروژه پدیده شاندیز قرار دارد از جمله اقداماتی بود که در این میان اجرایی شد. این زمین دارای ۸۰ سهم بوده که ۷۵ سهم آن توسط شرکت خریداری و الباقی پنج سهم در تملک کارکنان فرهنگیان است.

به گفته وی تا کنون در فرآیند اجرای اقدامات اولیه ،سند ۷۱ سهم از ۸۰ سهم به صورت مشاع وکالت به نام شرکت تنظیم شده است.
معاون امور حقوقی و املاک شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز در ادامه از پیگیری سند ۵/۱۶هکتاری داخل پروژه پدیده شاندیز سخن گفت و اظهار داشت: در این محدوده قسمتی دارای اسناد مشاعی و تک برگ و اسناد جریانی بوده که در این راستا سه استعلام از اداره ثبت طرقبه به بانک صادرات وموسسه اعتماد ایرانیان وشهرداری شاندیزصورت گرفت.

وی در خصوص دریافت اسناد مالکیت پلاک های ۶، ۸ و ۳۲ فرعی از ۹۵ اصلی بخش ۶ مشهد نیز گفت: این اراضی در جنوب پروژه قرار دارد و اقدامات اولیه ثبتی شامل تثبیت حدود، نقشه برداری، جانمایی بر روی سیستم های UTM انجام شده است.
مهندس محسنی از وجود مدعیانی برای تعدادی از قطعات محدوده اطراف پروژه نیز سخن گفت و افزود: زمین ۵/۱۲ هکتاری خیابان شقایق، زمین ۹هزار متری حاشیه بلوار میرزا جواد اقای تهرانی ، زمین ۴هزار و۵۰۰ متری پمپ گاز و زمین جنوب مسکن مهر که ۹هزار و ۵۰۰ متر مربع مساحت دارد دارای مدعیانی است که موضوع در محاکم قضایی مطرح و در حال پیگیری می‌ باشد.
معاون امور حقوقی و املاک شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز در ادامه سخنانش از انبار حسن آباد یاد کرد و افزود: با توجه به اینکه حدود دو هکتار از زمین این انبار در مسیر آزادراه مشهد-چناران و قطار شهری قرار گرفته است جلساتی با مجموعه های دست اندرکار و مجریان طرح داشتیم تا بتوانیم امتیاز لازم را دریافت و یا با زمین همسنگ ارزشی پس از کارشناسی تهاتر وطرح مناسبی بر روی آن قرار دهیم.
معاون امور حقوقی و املاک شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز با ارایه گزارش عملکرد در این بخش در مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده شرکت از ورود پدیده به فعالیت های کشاورزی خبر داد ودر این راستا اقداماتی در زمین ۵۰ هکتاری دولت آباد وزمین ۶۸ هکتاری معصوم آباد به شرح ذیل عمل شده است
وی در خصوص زمین ۵۰ هکتاری دولت آباد نیز گفت: طرح احداث ۳۵ هکتار گلخانه و کشت گیاهان دارویی در این زمین پیش بینی شده است که موضوع از طریق استانداری و سازمان های مسکن و شهرسازی، سازمان آب و جهاد کشاورزی در خصوص دریافت پروانه وتامین منابع آبی حال پیگیری است.