, , , , , ,

افزایش نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده صاحبان سهام در گروه شرکت های پدیده

قسمت اول

مدیر عامل شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده گفت: نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در سال ۱۳۹۷ شرکت توسعه منفی ۷٫۷۷ درصد بوده و در سال ۹۸ به ۲۹٫۹۶ درصد افزایش یافته است. در تلفیق نیز از منفی ده درصد به یازده و ۲۹صدم درصد رسیده است.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکت های پدیده، دکتر ملایی در مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز از نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یاد کرد و افزود: نرخ بازده حقوق سهامداران در شرکت توسعه در مقایسه سال ۹۷و ۹۸ ، از منفی نُه صدم به ۳۳ صدم مثبت و در گروه شرکت ها از منفی ۹۷ صدم به ۳۵صدم مثبت رشد داشته است.
وی ادامه داد: در پایان سال ۹۸ و در حال حاظر، تعداد سهام هزار ریالی ۵۲۱میلیون و ۵۴۳ هزار و ۹۷۵ سهم است و سود واقعی محقق شده (EPS) هر سهم در سال ۹۷ شرکت توسعه منفی ۲۶۵ تومان و تلفیقی نیز منفی ۵۴۹ بوده است که در سال مورد گزارش شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز هر سهم ۱۱۴۱ تومان سود داشته و تلفیقی گروه نیز ۱۰۱۸ تومان سود داشته است.

به گفته وی آخرین قیمت سهم طبق کارشناسی قوه قضاییه در سال ۹۷ برابر با ۹۲۰۰ تومان بوده که در قبل از توقف نماد در هفته پیش آخرین معاملات با قیمت ۲۲هزار و ۱۱۳ تومان انجام شد. نسبت قیمت به درامد واقعی در پایان سال ۹۷ منفی بوده و در سال ۹۸ برابر با ۱۹ واحد بوده که قابل توجه است.
دکتر ملایی، مدیر عامل شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز با ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره گفت: سهامداران بالای یک درصد شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۹۸ بانک صادرات ۱۶ و نه دهم درصد، موسسه ملل ۴ و نیم درصد، موسسه پشتیبانی سهام یک درصد و سایر سهامداران ۷۷ و شش دهم درصد بوده اند که در زمان ارائه گزارش به دلیل معاملات صورت گرفته در بازار سرمایه تغییراتی رخ داده است و بانک صادرات ۱۴ و ۴دهم درصد، موسسه ملل ۴ و نیم، موسسه پشتیبانی سهام یک درصد و سایر سهامداران ۸۰ درصد می باشد.
وی افزود: در پایان سال ۱۳۹۸ سود و زیان ناخالص شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده ۵۹۵ میلیارد تومان و سود تلفیقی شرکت ۵۹۱ میلیارد تومان بوده است.
به گفته وی این میزان رشد نسبت به سال ۱۳۹۷ کاملا محسوس بوده و قابل توجه است که عمده این تغییرات به واسطه اجرای دادنامه دستگاه قضا بوده است.
ملایی افزود: مطابق به صورتهای مالی و بهای دفتری ، جمع دارایی ها در شرکت توسعه دو هزار و ۲۲۵میلیارد تومان و در تلفیق چهار هزار میلیارد تومان بوده است جمع بدهی ها ۱۲۲ و ۱۷۰۰ میلیارد تومان در شرکت توسعه و تلفیق بوده است. سرمایه ثبت شده در شرکت توسعه در حدود ۵۲ میلیارد تومان است و جمع حقوق صاحبان سهام در شرکت توسعه ۲۱۰۰ میلیارد تومان و در تلفیق گروه ۲۲۰۰ میلیارد تومان است.

وی ازجایگاه شرکت در صنعت گردشگری سخن گفت و افزود: بسیاری از شرکت های زیر مجموعه شرکت در صنعت گردشگری فعالیت دارد که با به وجود آمدن بحران کرونا متاسفانه بسیاری از معادلات اقتصادی را زیر سوال برد و هیات مدیره برای مقابله با این بحران تدابیری را اندیشیدند که در آینده از طریق فضای رسمی رسانه ای به اطلاع سهامداران خواهد رسید.