, , , ,

اساسنامه فرمت سازمان بورس برای شرکتهای سهامی عام

اساسنامه پیشنهادی شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز (سهامی عام) که بر اساس فرمت مورد تایید و تاکید سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و تنظیم گردیده و قرار است در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ جهت تصویب مطرح شود، جهت اطلاع سهامداران محترم ارائه می گردد.

نمایش و دانلود اساسنامه