فرم ثبت نام داوطلبان حقوقی جهت حضور در انتخابات هیات مدیره شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز ( سهامی خاص )

متقاضیان می توانند، با در دست داشتن مدارک مربوطه تا پایان وقت اداری پنجشنبه۲۷ شهریور ماه جاری به آدرس چهارراه لشگر، خیابان بهار، نبش بهار ۱۷، ساختمان موسسه پشتیبانی سهام، طبقه سوم مراجعه کنند