, , , ,

تقدیر و تشکر سهامداران پدیده شاندیز از قوه قضاییه و دادگستری خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده شاندیز، جمعی از سهامداران پدیده شاندیز امروز پنجشنبه ۱۶ مردادماه ۱۳۹۹ با در دست داشتن پلاکاردهای پدیده شاندیز و همچنین نصب بنرهای قدردانی از حمایت های مجدانه و همراهی قوه قضاییه به ریاست آیت الله رییسی و دادگستری خراسان رضوی به ویژه جناب آقای صادقی و همچنین دادستانی مشهد مقدس در حل و فصل پرونده پدیده شاندیز تقدیر و تشکر کردند.
جمعی از سهامداران پدیده شاندیز امروز با حضور در جلوی ساختمان دادگستری خراسان رضوی و جلسه تعدادی از آنان با رییس دادگستری خراسان رضوی ضمن اعلام تشکر از طرف همه ی سهامداران پدیده شاندیز، حمایت قوه قضاییه را نسبت به خروج از مشکلات قانونی پدیده شاندیز و فعالیت گروه شرکتهای پدیده بر مدار قانون و ضوابط حاکم بر کشور ارج نهادند.

https://www.aparat.com/v/Jj7Pe