, , , ,

معاملات قبل از ساعت ۱۰:۳۵در فرابورس مورد تایید نیست

شرکت فرابورس ایران:
سهامداران محترم در صورت تمایل می توانند نسبت به اصلاح سفارشات خود در مدت زمان سفارش گیری اقدام نمایند.
لازم به تاکید است معاملات صورت گرفته قبل از ساعت ۱۰:۳۵ مورد تایید قرار نخواهد گرفت.معاملات فرابورس تا ساعت ۱۳ ادامه خواهد داشت