, , , ,

هفت هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در مناطق نمونه گردشگری خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل گروه شرکتهای پدیده به نقل از خبرگزاری “ایرنا” احمد دیناری، معاون سرمایه‌گذاری و تامین منابع اداره ‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی:

تاکنون حدود هفت هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در مناطق نمونه گردشگری این استان توسط بخش خصوصی انجام شده است. هم‌اکنون ۳۳ منطقه نمونه گردشگری فعال در سطوح محلی، استانی، ملی و بین‌المللی در خراسان رضوی وجود دارد که مورد بهره‌برداری گردشگران است.منطقه نمونه گردشگری خراسان رضوی شامل سه ناحیه بین‌المللی، پنج منطقه ملی، ۲۱ منطقه استانی و چهار منطقه محلی است.منطقه از مجموع مناطق نمونه گردشگری مصوب در این استان دارای سرمایه‌گذار هستند.
حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در مناطق نمونه گردشگری خراسان رضوی ۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.فعالیت کامل همه ۳۳ منطقه نمونه گردشگری خراسان رضوی حدود ۱۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند.تاکنون هزار و ۵۰۰ مورد اشتغال مستقیم در چارچوب فعالیت مناطق نمونه گردشگری در این استان ایجاد شده است