همه با هم مراقب سلامتیمان هستیم

مرکز بزرگ گردشگری و خرید پدیده با رعایت پروتکل های بهداشتی، میزبان گردشگران عزیز می باشد.