, , , ,

عرضه باقیمانده سهام دولت در شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی در قالب صندوق‌های ETF

استوری مدیر روابط عمومی سازمان بورس:

دولت طبق بودجه سال ۹۹ موظف است باقیمانده سهام خود در شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را در قالب صندوق‌های ETF در بورس عرضه کند.