, , , ,

جلسه معارفه مدیرعامل موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز برگزار شد

امید روح بخش آملی مقدم مدیرعامل جدید موسسه پشتیبانی سهام امروز در جلسه ای با حضور مدیر عامل و جمعی از مدیران گروه شرکت های پدیده شاندیز معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده شاندیز، مدیر توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس، ریاست اداره آمار و اطلاعات بورس و مدیر بورس منطقه ای خراسان از جمله سوابق مدیرعامل جدید موسسه پشتیبانی سهام است.