, , , ,

در حال مذاکره برای خرید هسته معاملات جدید هستیم

قالیباف رییس سازمان بورس:

شرکت فناوری در حال مذاکره با چند شرکت خارجی برای خرید هسته معاملات است اگر به نتیجه برسد اعلام می‌کنیم.

برای بلندمدت به طور مشترک با دانشگاه تهران در حال طراحی سامانه معاملات و پس از معاملات هستیم.