, ,

فروش ۵ میلیون سهم پدیده به ارزش ۷۵ میلیارد تومان

سهامداران حقوقی پدیده شاندیز که عمدتاً بانکها و موسسات مالی و اعتباری هستند، در چهارمین روز بازگشایی نماد “گشان” در فرابورس، ۵ میلیون سهام خود را به ارزش حدود ۷۵ میلیارد تومان فروختند که ۹۳ درصد سهام را اشخاص حقیقی خریداری کردند.

▫️قیمت هر سهم در روز گذشته ۱۴ هزار و ۸۵۶ تومان بود و میزان فروش سهام نماد گشان با فروش ۶ میلیون و ۱۱۸ هزار سهم به ارزش بیش از ۹۰ میلیارد تومان در پایان روز چهارم رسید.

اقتصاد شرق