, ,

استفاده از پتانسیل های شرکت پدیده در راستای توسعه صنعت گردشگری استان

به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت پدیده شاندیز، معاون امور حقوقی و املاک شرکت پدیده ،فعالیت ها و و پروژه های در دست اقدام این شرکت را تشریح کرد.

جوادمحسنی در خصوص زمین خریداری شده در ابتدای جاده جواهر ده در شهرستان رامسر به خبرنگار روابط عمومی گفت:” سهم ۱۴ در صدی شرکت پدیده از از این پروژه ۳۰ هکتاری با مشارکت بخش خصوصی با کاربری های متناسب با گردشگری در حال اجراست.که در این راستا کار گروه مربوطه معرفی و مقرر گردید ، پیشنهاد اجرایی پروژه در جلسه هیات مدیره جهت اتخاذ تصمیمات لازم مطرح شود”

او در پاسخ به سوالی در خصوص زمین ۵۰ هکتاری ابتدای جاده دولت آباد نیز گفت:”این زمین که ۲۰ در صد آن دارای کاربری بصورت باغ می باشد با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی پس از اخذ مجوزهای مربوطه تبدیل به “مجتمع گلخانه ای پدیده “خواهد گردید که در همین راستا نیز کارگروهی به منظور بررسی ظرفیت های این طرح فعالیت خود را اغاز کرده است.”

معاون امور حقوقی و املاک پدیده با توجه به ضرورت توسعه صنعت گردشگری در استان و پتانسیل و ظرفیت موجود در گروه شرکت های پدیده اعلام کرد:” به منظور تعامل با شهرک صنعتی و بهره برداری مناسب نسبت به طرح تکمیل سوله ها و انبارهای این شرکت ،کار گروهی تعیین که بزودی نتایج بررسی ها ی خود را نسبت به ظرفیت های موجود همکاری بین شرکت پدیده و شهرک صنعتی اعلام خواهد کرد.