, ,

آغاز سفارش گیری نماد معاملاتی گشان در بازار فرابورس

سفارش گیری نماد معاملاتی (گشان۱) متعلق به شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز، در تابلوی نارنجی بازار پایه فرابورس، امروز ۲۰ اردیبهشت ماه ساعت۱۲ بر اساس اعلام ناظر بورس آغاز شد.

بر اساس عرضه و تقاضا از سوی خریداران و فروشندگان در بازار فرابورس، کشف قیمت گشان، شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز، روی ۱۴۰۰۰۰ ریال انجام گرفت .