, ,

فردا اولین روز معاملاتی سهام پدیده شاندیز

سهام پدیده شاندیز در نماد گشان فردا بازگشایی و کشف قیمت خواهد شد.

معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس به سازوکار گشایش نماد سهام شرکت پدیده در بازار فرابورس اشاره کرد و گفت: 

نماد معاملاتی سهام شرکت پدیده شاندیز فردا برای نخستین‌بار در تابلو نارنجی بازار پایه گشایش می‌یابد که در روز نخست بر اساس وضعیت عرضه و تقاضا، کشف قیمت سهام آن صورت خواهد گرفت.